Textové pole: Jmenný seznam členů českého divadelního spolku v Zákupech 
od jeho založení v roce 1923 
bývalých i současných  zahrnuje jména všech, kteří třeba i jen jednou vystupovali v jakékoliv funkci či roli v inscenaci, estrádě či jakémkoliv jiném pořadu vč. dětských představení (D) nebo dočasně existujícího loutkového souboru (L). Označení + před jménem znamená úmrtí. Jména označená (P) jsou předváleční členové, pokud je u jména (?), nejsou k dispozici informace. Tučně vytištěná jména označují současné členy spolku.
1. + Ladislav Bakeš
2. + Marie Bakešová
3. + Josef Bárta  
4. + Anděla Bartošová
5. + Mir. Bartošová-Boučková (D)   
6. + František Bartoš
7. Bohuslav Bartoš
8. Jindra Bartošová
9. Blanka Bártová-Klímová 
10. Jiřina Bendová-Čermáková
11. David Beneš
12. Jana Benešová    
13. + Václav Beran
14. + Arnošt Beránek                       
15. Dagmar Beránková
16. Eva Běhanová (D)
17. Karel Bělohubý  (D)
18. + František Bidlo
19. Rudolf Bitala
20. + Lud. Bohutínská (P)
21. Anna Borůvková
22. Drahuše Brdová (D)
23. Vladimír Brož (D)
24. Lída Brožová-Mitáčová
25. + Václav Brynych
26. + Václav Břečka
27. Václav Břečka (D)
28. + Marie Březinová (P)
29. + Ladislav Budín
30. + Anna Budínová
31. Přemysl Bureš
32. + Jaroslav Burian
33. + Zdena Burianová?(D)
34. Eva Cardová-Hrubá (D)
35. Jana Cardová (D)
36. Marie Čepelová
37. + Bohumil Červencl
38. + Ludmila Červenclová (L)
39. + Ivana Česeneková (D)
40. Libuše Dlasková-Herciková (D)      
41. Dana Doskočová-Pařízková    
42. Pavel Dlouhý
43. + Václav Drahota
44. + František Dušek (L)
45. Jana Dušková (D)
46. + Jiřina Dušková-Peřinová
47. + Berta Dvorská-Kuczrová (P)
48. + Františka Dvorská (P)
49. + Karla Dvorská (P)
50. + Marie Dvorská (P)
51. +Jiřina Dvořáková – Tylchertová
52. Jar. Erbanová - Procházková 
53. + Josef Ettrich
54. + Václav  Fábera
55.  Milan Flosman (D)
56. Eliška Frajerová (Kanada)
57. Jiřina Fridrichová
58. Michaela Fridrichová
59. +  Miroslav Graber
60. + Václav Grubauer
61. Norbert Hauer
62. + Josef Havlín (P)
63. Drahomíra Havlová (D)
64. Míla Heglasová (D
65. Miloš Heřman (?)
66. Oldřich Hess (D)
67. Lenka Hnátová
68. + Berta Hnídková
69. + Jaroslav Hofman
70. Jitka Holousová (D)
71. + František Holub st.
72. František Holub ml
73. + František Horák
74. Věra Horčičková (D)
75. Milán Hovorka
76. Vlasta Hovorková-Bártová
77. František Hrabal (D)
78. + Věra Hrbková-Bitalová       
79. Míla Hübschová-Čiberová(D)
80. Jiří Hykel
81. Drahuše Hyklová-Černá
82. + Soňa Chlupová
83. Marcela Chlupová (D
84. Helena Jebavá st.
85. Helena Jebavá ml.
86. + Ladislav Ječmen
87. + Marie Ječmenová
88. + Bohuslav Jindřich (P)
89. + Vladimír Jirásek st.
90. Vladimír Jirásek ml.
91. Josef Jirásek
92. Josef Kadlec ml. (D)
93. + František Kalina
94. + Josef Kalina (P)
95. + Rudolf Kalina (P)
96. Kalvodová Michaela
97. Lenka Kantorová-Králová
98. Jiří Kapoun
99. Kamila Demlová-Kapounová      
100. Luisa Karczubová
101. Dana Kasparová-Krédlová
102. + František Kašpar
103. + Jiří Kašpar st. (D)
104. + Marta Kašparová
105. + Jiří Klement (L)                 
106. Lilian Kirschnerová                  
107. Zdeněk Klimpera
108. Jiří Knespl                                  
109. + Josef Kobliha                         
110. + Anna Koblihová                    
111. + Vladimír Kocourek
112. Eduard Kohout
113. Jiří Kohout
114. Martin Kohout (L)
115. Matěj Kohout
116. Pavel Kohout                            
117. Petr Kohout                               
118. Lída Kohoutová (L)                  
119. Šárka Kohoutová
120. Zdena Kohoutová
121. Iva Kolínská                              
122. Marie Komůrková                     
123. + Josef Kopecký (L)
124. Košťálová Věra         
125. + Gusta Koucká (P)                  
126. Karel Kreisinger                        
127. Iva Kreisingerová                     
128. + Bohumil Kroupa                    
129. + František Křivohlavý            
130. Jiří Kříž (D)                                 
131. Vratislav Kubát (D)                  
132. + Dagmar Kuchařová               
133. + Miluše Kušičková                 
134. Zdeněk Kuthan (D)                  
135. + Jaroslav Kužel (P)                  
136. + Bohumil Lazák (P)                  
137. Eva Lebdušková (D)                
138. + Otto Lebeda                               
139. + Jiří Lenský (?)                            
140. Věra Limlová (D)                       
141. Milada Lundáková                   
142. + Milan Lupoměstský                 
143. Alena Machová st.                   
144. Alena Machová  ml.                 
145. Nina Machová                          
146. Jiří Mach (D)                              
147. + Josef Mach (D)
148. Jan Mana                      
149. Jiří Marek
150. Petr Mareš                                 
151. Zdeněk Martinec (D)                
152. + Bohuslav Marz                      
153. Jaroslav Matýšek
154. Jana Matýšková ml.                 
155. Nikola Melichaříková
156. + Marie Miklová (P), hostinská od  Modré hvězdy        
157. Eva Mocková
158. + Josef Mordych                       
159. + Antonín Nermuť (L)           
160. + Adolf Němec                          
161. Jaroslava Němcová (D)            
162. Petr Neumann                            
163. Jana Nováková - Matýšková  - Škopková
164. + Karel Novotný                       
165. Jaroslav Oliva (D)                     
166. + Jiří Pacholík                                
167. + Karel Pacholík st.
168. Karel Pacholík ml.                     
169. Miloš Pacholík                          
170. + Anna Pacholíková                    
171. Milada Pazdírková                    
172. + Josef Pecen (P)                      
173. + Marie Pecharová (L)             
174. Marta Pecharová-Kovářová
175. Lucie Pechová
176. Zdeněk Pejřimovský (D)          
177. Jaroslava Pleváková (D)          
178. + Jan Pertl (L)                            
179. Dana Pivrncová (L)                  
180. + Ján Poništ                               
181. + Ladislav Popela                     
182. + Josef Putík                              
183. + Anna Putíková                       
184. + Bohumil Pytlík (P)                  
185. + Jaroslav Rasocha (L)            
186. + Zdeněk Rulík                          
187. + Alois Řeháček                        
188. Miroslav Řeháček (D)              
189. Eva Řeháčková (D)
190. Pavel Řezník                              
191. Marta Řezníková                       
192. Miluše Řezníková                     
193. Miluška Řezníková                   
194. + Jaroslav Sadílek                     
195. Josef Sadílek (D)                       
196. + Marie Sadílková                     
197. + Jan Sekula                               
198. + Oto Sibera (L)                         
199. + Miroslav Slavík                      
200. + Oldřich Slavík                         
201. Věra Slavíková (D)
202. Alena Slepičková (D)               
203. + František Srb st.                     
204. František Srb ml.                       
205. Gusta Strnadová (D)              
206. + Stanislav Suchánek (P)         
207. + Antonín Suchý  (P)               
208. Milan Suchý (D)
Petr Suchý                       
209. Vladimíra Sůvová                      
210. Květa Schlachtová-Koblasová   
211. + Jindřich Syrovátka                
212. Jitka Stehnová-Svobodová (D)
213. + Josef Svatoň (P)                    
214. + Emanuel Svoboda                 
215. + Florián Svoboda (L)
216. Míla Svobodová(D)                 
217. Zdeněk Šafránek (D)                
218. Martin Šefčík (L)                       
219. Jaroslav Šíma                             
220. Jiří Šimek st.                               
221. Jiří Šimek ml. (D)                        
222. + Josef Škoda                            
223. Ludmila Šmejkalová (D)           
224. Jaroslava Šolínová (D)             
225. + Karel Šot                                 
226. Karel Šubryt                              
227. Marie Šulcová                           
228. + Karel Šváb                              
229. Marie Švábová                          
230. Emilie Švarcová (D)                  
231. Josef Ther                                  
232. + Alois Tošner (D)                      
233. + Josef Tragner (P)                     
234. František Trudík (P)                 
235. + Anna Trudíková (P)                
236. Pavel Truhlář (D)                      
237. Ivana Urbanová                        
238. Josef Urban st.
239. Josef Urban ml.
240. Josef Vacek (D)                         
241. Jaroslava Valentová (D)
242. Josef Váňa
243. Blanka Váňová                         
244. Iva Humhalová-Vaňková         
245. + Hubert Vašek                         
246. Ivan Vaško                            
247. + Ludmila Vepříková (P)                
248. + Rudolf  Vinař                          
249. + Jaroslav Vít
250. + Miloslav Vodzík                     
251. Jiří Vondra                                  
252. + Václav Vondra
253. Stanislav Vorlíček                     
254. Josef Vybulka (P)   
255. Zdena Zahrádková                  
256. + Antonín Zelený                     
257. Ivana Zemanová—Giafi
258. Alena Zlesáková                     
259. Jiří Žák                                        
260. Marie Živnůstková
 
Čestný člen: Oldřich Velen    / + 4. května 2013 /
 
Protože nemáme zprávy o mnoha bývalých členech souboru, prosíme všechny, kdo mohou náš seznam doplnit, aby tak učinili. Upozorněte na jména všech - i zemřelých členů, která nejsou v seznamu uvedena. Jakékoliv informace budou vítány.