Textové pole: Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o. s.
přeje všem přátelům ochotnického divadla krásné léto a pohodovou dovolenou
 
PŘEHLED HISTORIE ČESKÉHO DIVADLA
V ZÁKUPECH
Období feudalismu:  pašijové hry
Moderní doba:
Německé divadlo: Spolek divadelních ochotníků byl v Zákupech založen 1840. Jeho činnost pravděpodobně trvala s přestávkami do 2. světové války a známe z ní jen útržky: 26. 8 1877 byla sehrána komedie Poštovní dům, 2. 12. 1888 slavnostní představení k čtyřicetiletému jubileu císaře Františka Josefa I. V následujících létech neměl spolek dostatek členů. Poslední zaznamenané představení německého spolku se váže k roku 1893. Další informace  chybí.
České divadlo se začalo v Zákupech rozvíjet po vzniku samostatného Československa.
Období  1. republiky
25. června 1923 byl založen český ochotnický kroužek jako odbor Národní jednoty severočeské. Scházel se v hostinci Modrá hvězda na rohu dnešní Borské a Gagarinovy ulice (dnes parčík).
Informace o činnosti jsou neúplné a sdělují, že
16. prosince 1923 se uskutečnilo první české představení v Zákupech: dramatizace povídky Vítězslava Hálka „Na statku a v chaloupce".
V létě 1924 - v zámeckém parku dětský školní soubor za pomoci dospělých - Pohádka o Krakonošovi.
  5. června 1925 - kulturní večer k 510. výročí upálení M. J. Husa.
  4. června 1926 - Šamberk: „Jedenácté přikázání".  
V roce 1926 zakoupeno divadelní  vybavení.
V blíže neurčeném datu r. 1927 - estrádní vystoupení na Rychtě.
28. 10. 1928 -  představení k 10. výročí vzniku Československa.
1929 založeno  při divadelním kroužku loutkové divadlo.
28. října 1934 - B. Rajská - Smolíková: „V zeleném království". Před zahájením představení pronesl ředitel měšťanské školy v Mimoni Karel Marek projev o významu 28. října.
V blíže neurčeném datu sehrán „Blázinec v prvním poschodí".
1938 - estrádní představení  na balustrádách zámeckého parku.
Nejvýznamnějšími osobnostmi českého divadla v Zákupech byli v období 1. republiky řídící učitel Bohumil Pytlík a lesmistr Josef Pecen.
Od roku 1945 do roku 1960
1946
První poválečné divadelní představení v Zákupech „Drama na statku" sehráli členové místní organizace KSČ 10. 2. 1946.
21. 2. 1946  byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků, který se přihlásil k tradici českého souboru z doby před válkou.
17. března - „Poslední muž" (rež. B. Červencl)
21. a 22. 12. - „Myslivecká latina" (rež. Fr. Křivohlavý)
1947
26. ledna 1947 přijal soubor jméno „H A V L Í Č E K"
  2. dubna  - opereta  „V  trojském zámečku" (rež. K. Šváb)
  8. června - opereta „V  tom našem kostelíčku" (rež. K. Šváb)
  3. listopadu - „Paragraf 144" (rež. B. Červencl)
V roce 1947 bylo založeno loutkové divadlo.
Únorový puč způsobil odmlku na tři roky. I další údaje jsou neúplné.
1951 „Tulák" (rež. J. Lenský)
1952 J. B. Moliere: „Zdravý nemocný" (Lenský)
1953 „Třetí zvonění" (Lenský)
1955
Vznikl soubor státního statku. Jeho premiérou byla „Selská láska".
HAVLÍČEK:
Rajská-Smolíková: „Zelené království" (V. Vondra) 1. a 2. ledna
J. B. Moliere: „Chudák manžel" (rež. Oldřich Slavík - později známý brněnský divadelní, filmový a televizní herec konal v Zákupech základní vojenskou službu.)
1956
soubor státního statku - „Lidový král"
HAVLÍČEK -  Moliere: „Jeho urozenost pan měšťák" (O. Slavík)
1957
školní představení ve spolupráci s některými členy "Havlíčka" -  J. Průcha: „Krakonošova  medicína" (Nina Pešková) - poprvé hraje v Zákupech Jiří M. Šimek
HAVLÍČEK - „Na letním bytě" (rež. Ladislav Budín)
V roce 1957 se soubor státního statku spojuje se souborem „Havlíček“. Vedoucím sloučeného souboru se  stává Ladislav Budín.
1958
A. Jirásek: „Samota" (L. Budín + Heřman) 29. a 30. března
D. Dobričanin: „Člověk z Marsu" (Budín) 14. a 15. června
C. Goldoni: „Starý bručoun" (Budín, Josef Bárta) 3. listopadu
1959
Stodola: „Marina Havranová" (J. Bárta) 11. června
Režný-Radkovský: „Neodcházej" (Budín) 21. a 22. listopadu
1960
P. Karvaš: „Půlnoční mše" (Budín) 14. a 15. května
V roce 1960 se Ladislav Budín vzdává  funkce  vedoucího souboru a na jeho místo přichází  Jiří M. Šimek.
Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla  v Zákupech byli v raném poválečném období Bohumil Červencl a Karel Šváb, v padesátých létech vedle hostujícího Oldřicha Slavíka především Ladislav Budín a Josef Bárta.
Od roku 1961 do roku 1989
1961
Vratislav Blažek: „Příliš štědrý večer" (Šimek) 28. 5. a 1. 6.
dětský soubor - Jaroslav Šimek: „Elixír života" (Šimek) 2 . 6.
dětský soubor - Saša Lichý: „Kouzelná lampa Aladinova" (Šimek) 10. 5. - hráno i v Jestřebí.                                     
1964  V + W: „Kat a blázen" (Šimek) - i ve Stráži p. R. a v Brništi 27. 5.
1967 dětský soubor - J. Horák: „Medová pohádka" (Šimek) 28. a 29. 4.
1968
J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 6. a 7. 1.
Merle: „Vláda žen" (Šimek) 22. a 23. 6.
1970
A. Jirásek: „Lucerna" (Šimek) 29. a 30. 5.
dětský soubor - Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Šimek) 12.  6. (2x)
Dět. soubor - Kožík-Wenig: „Stříbrná studánka" (Vlad. Sůvová) 19.  6.
Čtvrtek-Lichý: „Jak se stal Rumcajs loupežníkem" (J. Sekula) 12. a 13.12.
V roce 1970 prohlásil tehdejší předseda MěNV, že pořádným ochotníkům stačí jedna zkouška na jevišti, aby mohli zahrát divadlo. Jeviště i sál tehdy byly vyhrazeny na slavnostní schůze a zasedání k nejrůznějším revolučním výročím, a tak na zkoušky ochotníků místo ani čas nebyly. Proto se „Havlíček" na dlouho odmlčel. Ještě chvíli hrály děti, které mohly zkoušet ve škole, a protože divadelník bez divadla je jak ryba bez vody, byla ještě estráda. Po létech znovu estrádami divadelní dílo začalo.  Ale opravdové divadlo jsme nehráli deset let.
1971
dětský soubor - „Lotras Buriburda" (Šimek) 20.  6.
dětský soubor: „Princezna Rozmařilka" (Sůvová) 1. 11.
1972  estráda k MDŽ (Šimek) 9.  3.
1979  estráda k MDŽ (Šimek) 5.  3.
1980 
estráda k MDŽ (Šimek) 6.  3.
Po estrádě obnovena činnost a zahájeny pravidelné zkoušky.
V. Krasnogorov: „Tak kdo k čertu odejde“ (Šimek) 11.12.
1981
estráda k MDŽ (Šimek, Bohuslav Bartoš) 7.  3.
V. Šubrt: „Šejkův jed" (Bartoš) 24. 10., 14.11. ve Velenicích, 21.11. v Zákupech
V roce 1981 se Jiří M. Šimek vzdává  funkce vedoucího souboru, jímž byl pak zvolen Bohuslav Bartoš. J. Šimek zůstává režisérem a kronikářem, přebírá funkci jednatele.
1982
V + W: „Balada z hadrů" (Šimek) 27.  3. a  3.  4.
Z. Horynová: „Zkoušky čerta Belínka" (Bartoš) 17. a 18. 6., hráno znovu 20. 9. v Zákupech a 25. 9. v Brništi.
1983
J. Menzl: „Tři v tom" (Bartoš) 1. 4.,  6. 4.  ve Stráži pod Ralskem a 2. 6. na okresní přehlídce v Mimoni.
Zd. Kozák: „Český Honza" (Bartoš) 23. a 24. 6 a 24. 9.
J. Toman: „Slovanské nebe" (Šimek) 16. a 17.12.
16. května 1983 zemřel zasloužilý člen souboru, dlouholetý vedoucí, režisér a herec, obětavý pracovník Láďa Budín. Na jeho památku byla v roce 1983 založena čestná Cena Ladislava Budína za herecký výkon. O udělení ceny rozhodují hlasy diváků nebo výrok poroty na přehlídce nejvyššího typu, jíž se soubor s danou inscenací zúčastnil.
17. prosince 1983  vyvrcholily oslavy 60. výročí založení českého ochotnického divadla v Zákupech.
V roce 1983 byla ukončena činnost v sokolovně, kde započala přestavba na kulturní dům. DSH  začal budovat novou malou scénu v 2. patře budovy bývalého kláštera a školy na náměstí Svobody, tzv. Divadýlko u půdy  (DuP) se stupňovitým hledištěm pro 30 diváků, kde hrál do roku 1991.
1984
Estráda k MDŽ (Šimek) 8.  3.
„Slovanské nebe" na přehlídce v Mimoni. 5.  4.
Bohuslav Bartoš: „Kubovy trampoty" (Bartoš – autor. režie) 26. 6. – dvě představení
1985
„Kubovy trampoty" 15. 2. Stvolinky
Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 7.  3.
Gogol: „Ženitba" (Šimek) 10.  4. Mimoň, Doksy 21.10., Mimoň 28. 10., Dubá 30. 10., na Rychtě 21. 11., 2x Č. Lípa 29. 11.
Jiří Šimek: „Schválnosti princezny Schválničky“ (Šimek - autorská režie) 26. 6. 3x  v tělocvičně školy, 7. 12. v Mimoni
1986
„Ženitba" 25.  2.
K. Havlíček Borovský: „Král Lávra" (úprava a rež. Šimek) 11. 4. a 31.  5.
„Schválnosti princezny Schválničky" - 18.  4. Mimoň
Komponovaný pořad z děl českých autorů (Šimek) 24. 4., 5. 5.  Mařenice, 10. 5. Svor, 15. 5. Volfartice, 16. 5. Zahrádky
1987
Vl. Čort: „Pohádka o líných strašidlech" (Anna Borůvková) –  5. 4. na  přehlídce v Mimoni,  6. 6. v Zákupech, 9. 6. v Mimoni, 11. 6. v Zákupech, 24. 6. 2x, 23. a 30. 9. opět  v Mimoni, 4. 10. v České Lípě, 28. 1. v Jablonném v Podj. (celkem 10 představení)
A. Přidal: „Malá noční hra o Pěnkavě a Loutně" (Šimek) 8. 4. , přehlídka v Mimoni 10. 4.,  krajská přehlídka v Maš-ťově 16. 5., 27. 5. (DuP) a 13. 11. ve Cvikově
G. Gorin: „Zapomeňte na Hérostrata" (Bartoš) DuP 26. a 27. 6., 29. 10. a 26. 11.
Celkem v roce 1987 sehrál soubor během roku 1987 devatenáct představení tří titulů. Byl to jeden z nejplodnějších roků v zákupské ochotnick činnosti.
1988
„Zapomeňte na Hérostrata" 15. 2., dále hráno 15. 4. v Mimoni a 14. 5. v Mašťově
Estráda k MDŽ (Bartoš, Šimek) 12. 3.
Pořad k 70. výročí vzniku Československa (Šimek) 4. 11., 12. 11. Mimoň,  29. 11. v DuP.
„Ženitba" (Šimek) -   6. 12. Mimoň, 18. 12. Doksy.
1989
„Ženitba"   8. 3., 19. 5. Mašťov
H. Krejčí: „Hry ze smetiště" (Šimek) - 18. 11. Mimoň
„Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ (úprava a rež. Šimek) 25.12.
Od roku 1990 do konce tisíciletí
1990
„Sedm apokryfů o pravdě podle K. Čapka“ 27. 1.
„Hry ze smetiště" - 18. 5. Mašťov
1991
A. Goldflam: „Tzv. sci - fi" (Šimek) 18. 5. Josefův Důl, 28. 9. DuP
26. 6. 1991 byl po rekonstrukci otevřen kulturní dům. DS Havlíček opouští DuP a má v kulturním domě k dispozici suterén pod jevištěm (tři místnosti pro sklad i případné klubové činnosti) a bezplatný přístup na jeviště ke zkouškám i představení.
V roce 1991 byla na čas obnovena činnost loutkářského souboru při DS Havlíček (skončila  v  roce 1993).
1992
„Tzv. sci-fi" + H. Krejčí „Idioti" (Šimek) + K. Steigerwald: „První kroky demokrata" (Šimek, Bartoš) - 20. a 27.  2. 
Tři aktovky (Šimek, Bartoš) -   8.  5. Josefův Důl
27. - 28. 11. 1992 první okresní přehlídka ochotnických divadelních souborů pořádaná naším souborem v Zákupech (celkově osmá).
I. Vyskočil, V. Havel: „Autostop" (Šimek) 28. 11.
1993
„Autostop" - 23.  2.  Děčín, 11. 3. Stráž p. R., 3. 4. Cvikov, 16.  5. - regionální přehlídka Josefův Důl - postup na národní přehlídku ve Vysokém n. Jiz. , 10.10.  - národní přehlídka Vysokém n. Jiz.,
18.11. Kuřivody, 20.11. Českolipský divadelní podzim
K. M. Walló: „Poctiví společníci" (Bartoš) 27.11. – okr. př. Zákupy
1994
A. di Stefano: „Jako ta ... myš" (Šimek) - 10.12. - okresní přehlídka Zákupy
1995
„Jako ta ... myš" 25. 4. -  Kuřivody, 26. 4. Mimoň, 3. 5. Zákupy, 6. 5. Josefův Důl, 17. 6. Brniště
1996
A. Beolco Ruzzante: „Komedie o lásce" (Šimek) 2. 2. - okr.  Přehlídka
25. února 1996 byl založen  Divadelní  spolek  Havlíček  Zákupy (po zrušení zřizovatele souboru - Městského kulturního střediska) jako samostatné občanské sdružení  se zajištěnou podporou města a jeho orgánů.
„Komedie o lásce" 26.  3.  Kuřivody, 29.  3. Hrádek n. Nis., 16. 4. Kamenický Šenov,  2.  5. Zákupy,  4.  5. Josefův Důl
1997
E. Longen: „Dezertér z Volšan" (Šimek) 8.  2., 7. 5. , 26. 4. Kamenický Šenov, 10.  5. Josefův  Důl, 17.10.  Mimoň, 18.10. Kuřivody
Zd. Kozák: "Český Honza" (Bartoš) 16. 2., 26. 4. Kamenický Šenov, 
6.     9. Lemberk
1998
Gozzi, Vostrých, Šimek: „Královna samandalská"  (Šimek) 7.  2.,  21. 4.  Kamenický Šenov, 28. 4. Zákupy,  8. 5.  Josefův Důl
1999
A. de Saint-Exupéry-Šimek: „Malý princ“ (Šimek) 5.2., 28.4., 3.5., 13. 5.
I. Vyskočil: „Haprdáns“ (Šimek) 6. 2., 29. 4., 8. 5. Josefův Důl
2000
V + W: „Gorila ex machina“ (Bartoš) 5.  2., 26. 4. Mimoň, 28. 4. Kuřivody, 3. 5. Zákupy,  8. 5. Josefův Důl
Nejvýraznějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech v tomto období byli  Mgr. Jiří M. Šimek a Ing. Bohuslav Bartoš.
Do třetího tisíciletí
2001
A. Přidal: „Malá noční hra“ (Šimek) 17.  3.
J. Šimek: „Tartuffikce“ (autorská  režie) 17.  3., 27. 4. Kamenický Šenov,  3. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův Důl, 30. 5. Kuřivody, 8. 9. Zákupy
2002
22. a 23. ledna uspořádal DS Havlíček velmi úspěšné setkání téměř stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří spolu s oblastní konferencí, soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek, sám se zúčastnil šesti monology.
J. Vostrý: „Tři v tom“ (Bartoš) 30.  4. Kuřivody, 1. 5. Zákupy, 4. 5. regionální přehlídka Josefův Důl - postup na národní přehlídku ve Vysokém n. Jiz.,, 19. 9. Krupka, 21. 9. Kulturní dům Zákupy,  8. 10. Kamenický Šenov, 15. října - národní přehlídka ve Vysokém n. Jiz.  - dvě představení, dvě herecké ceny (Bartoš, Šimek), 6. 12. Česká Lípa
J. Šimek: „Babiččiny pohádky“ (autorská režie) 19. 5. regionální přehlídka Nový Bor, dětská léčebna Cvikov, 30. 5. Zákupy
2003
„Tři v tom“ 3. 1.
Večer monologů a dialogů 28. 2. (Šimek)
R. Merle: Vláda žen (Šimek) 15. 4. Kuřivody, 17. 4. Kamenice, 22. 4. Kamenický Šenov, 3. 5. Josefův Důl
2004
Moliere:”Lakomec” (Bartoš) – benefice k sedmdesátinám J. Šimka (titulní role) -   28. 4. Kuřivody, 1. 5. Zákupy, 6. 5. Kamenice u Zákup, 8. 5. Josefův Důl, 18. 5. Kamenický Šenov, 2. června Mimoň
2005
Dostojevskij-Šimek: „Jak ulovit knížete” (Šimek)  8. 4. Kuřivody, 5. 5. Zákupy, 7. 5. Josefův Důl, 16. 5. Kamenice, 9. června Mimoň, 21. 6. Kamenický Šenov, 9. 12. Český Dub
Někrasov – Šimek: „Herečka” (Bartoš) 26. 11. Kamenice
Pochod do pohádky – Zákupy 11. června
Živý obraz ze starých českých pověstí na krajských dožínkách Česká Lípa 17. 9. (Šimek)
Živý Betlém – Nový Bor 25. 11., Zákupy 17. 12. (Šimek)
2006
N ěkrasov-Šimek: Herečka (Bartoš) 21. 4. Česká Lípa, 22. 4. nádvoří zámku v Zákupech, 25. 4. Kuřivody, 1. 5. Zákupy, 7. 5. regionální přehlídka Josefův Důl
Pochod do pohádky – Zákupy 3. června
Historický průvod a obraz předání městských práv – Zákupské slavnosti – 9. 9.
Živý Betlém – 24. 11. Nový Bor,  15. 12.Sklárny Ajeto,  16. 12. Zákupy
2007
27. a 28. ledna uspořádal DS Havlíček další velmi úspěšné setkání téměř stovky ochotníků oblasti SČDO České středohoří spolu se soutěží dialogů a monologů a postupovou soutěží jednoaktovek.
H. Krejčí: Hry ze smetiště (Šimek, Bartoš, Matýšková) 12. 4. Kuřivody, 23. 4. Kamenický Šenov , 26. 4. Kamenice, 1. 5. Zákupy, 6. 5. Josefův Důl, 15. 6. Nový Bor
J. Šimek: O Sněhurce (Šimek) 30. 5. a 3. 6. Zákupy, 9. 9. v rámci Zákupských slavností tři představení na nádvoří zámku, 8. 11. v Brništi, 25. 11. v zákupském domově důchodců, 14. 12. Ajetop Lindava
Živý betlém - 30. 11. v Novém Boru, 7. 11. v Kamenici, 14. 12. v Ajetu Lindava, 22. 12. na nádvoří zámku v Zákupech.
Mikulášské představení 8. 11. ve Velenicích
 
2008
 
O. Dudek: Lucerna aneb Zelený Rudolf (Bartoš) - 25. 4. Kamenice, 1. 5. Zákupy, 10. 5. Josefův Důl, 6. 6. Třebívlice, 14. 6. Nový Bor, 21. 6. Zákupy, 11. 7. lesní divadlo Sloup v Čechách, 26. 11. Hradčany
P. Vogel: Nejstarší řemeslo (Šimek) - 26. 4. Bohatice, 7. 5. Zákupy, 9. 5. Josefův Důl, 13. 5. Skelná Huť, 18. 6. Hradčany, 21. 6. Zákupy, 5. 9. Český Dub
J. Šimek: To byl Hockewanzel (Šimek) - 7. 11. dvakrát Horní Police
Slavnostní večer k 90. výročí vzniku Československa (Šimek) – 23. 10. KD Zákupy, 4. 11. škola Zákupy
Živý betlém – 28. 11. Nový Bor, 29. 11. Kamenice, 20. 12. Zákupy
Mikulášské představení  - 5. 12. Nový Bor a Česká Lípa, 6. 12. Velenice  
2009
To byl Hockewanzel -28. 2. v České Lípě, 28. 2. 2009 v Zákupech, 9. 5. v Josefově Dolu, 25. 9. ve Velké Bukovině
A. Procházka: S tvojí dcerou ne - 2. 6. v Hradčanech, 4. 6.009 v Zákupech, 8. 8. 2009 ve Velenicích, 9. 8. v Zákupech
I. Urbanová: O popletené víle (Ivana Urbanová) - 23. 5. v Nových Zákupech, 29. května v Novém Boru, 30. 5. v Zákupech, 13. 6. v Ajetu Lindava,
                            4. 7.  v Kunraticích u Cvikova, 6. 8 v Kamenickém Šenově
P. Němec: Tak takhle to bylo (Bartoš)- 1. 5. v Zákupech, 20. 6. v parku v Třebívlicích, 18. 7. 2009 v Zákupech
O. Dudek: Lucerna aneb Zelený Rudolf - 12. 6. ve Verneřicích, 4. 7.  v Kunraticích u Cvikova, 18. 9. Zákupy, 20. 12. Velké Březno

2010
Založeno Divadelní studio Josefa II. v Kunraticích u Cvikova, jako dceřinná scéna DS Havlíček.
A. Procházka: „S tvojí dcerou ne“ (Šimek) - 30. 4. Česká Lípa, 5. 5. Zákupy, 8. 5. Josefův Důl
P. Němec: „Tak takhle to bylo“ - 9. 5. Josefův Důl
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ 4. 6. Třebívlice, 5. 5. Kamenice u Zákup, 25. 9. Zákupy pro školu, Velká Bukovina, 27. 9. Zákupy
Mikulášská: Česká Lípa, Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy
 2011
29. a 30. ledna pořádal DS Havlíček v kulturním domě oblastní setkání ochotníků oblasti České Středohoří. 
J. Tibitanzl: „Pohádky z Krakonošovy zahrádky“ (Ivana Urbanová) -   26. 3. Žandov, 28. 5. Nový Bor (obl. přehlídka), 11. 9. Zákupy, 2. 10. Kamenický Šenov, 18. 12. Ústí n. L.
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ - 16. 4. Žandov, 1. 5. Zá-kupy,  7. 5.  Josefův Důl (obl. přehlídka), 4. 6. Třebívlice, 
10. 9. – Historický průvod a obraz předání městských práv (Šimek) – Zákupské slavnosti 
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) 23. 9. Velká Bukovina
Mikulášská: Velenice
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Zákupy, Chotovice, Ústí n. L.
2012
J. M. Šimek: „Kontrola v městě Kocourově“ (Šimek) - 27. 4. Kamenický Šenov, 28. 4. Velenice, 1. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův Důl (oblastní přehlídka), 8. 6. Třebívlice, 9. 6. Velenice, 9. 9. Zákupy
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ (Šimek) - 31. 8. Česká Lípa (vodní hrad)
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ (Šimek) 28. 9. - Velká Bukovina, 17. 11. Zákupy
Živý betlém (I. Urbanová): Nový Bor, Kamenický Šenov, Kamenice, Polevsko, Zákupy, Chotovice,
2013               
„Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ - 8. 2. Mimoň, 16. 2. Noviny pod Ralskem, 6. 4. DD Nové Zákupy
P. Němec: „Doba kamenná“ (Bartoš) – 1. 5. Zákupy, 11. 5. Josefův Důl, 15. 9. Zákupy, 28. 9. Velká Bukovina
Shakespeare – Šimek: „Sen čarovné noci“ – 15. 6. Kamenický Šenov, 16. 6. Zákupy
J. Šimek: „Jak se Dobrák stal králem a Vykuk do pekla přišel“ – 6. 9. Kamenický Šenov, 16. 6. Zákupy
Vysvětlivky:
Kde není uvedeno místo, hráno v Zákupech.  
Okresní přehlídka: od listopadu r. 1984 Mimoň, od listopadu r. 1992 – Zákupy, od r. 1997 přesunuta na únor. Pro nedostatek souborů ukončena v roce 2001. Krajská – regionální – oblastní (označení se v průběhu let měnilo) přehlídka venkovských souborů: 1987 - 90 Mašťov, od r. 1991 Josefův Důl („Josefodolské divadelní jaro").  
DuP = Divadýlko u půdy (náměstí Zákupy)
Celkem v létech 1923 – 2013 připravili zákupští čeští ochotníci 110 inscenací včetně kompono-vaných pořadů a odehráli více než 500 vystoupení.


Režiséři od roku 1945 (dle počtu inscenovaných titulů)
 
 Jméno:                                    
Soubor dospělých:
Soubor dětský:
Kompon. pořady:
 Celkem:
Jiří Šimek    
 
30
5
17
52
Bohuslav Bartoš                                        
0
4
19
15
Ladislav Budín                                          
0
0
4
4
J. Lenský                                           
3
0
0
3
B. Červencl, K. Šváb, J. Bárta,       O. Slavík                                 
2
0
0
2
Vl. Sůvová                                                              
2
0
2
0
V. Vondra, F. Křivohlavý,  M. Heřman, J. Sekula,  N. Pešková, A. Borůvková,  J. Matýšková, I. Urbanová       ,          
1
0
0
1
 Přehled počtu rolí jednotlivých herců
a dalšího působení (např. nápověda, světlo, zvuk apod.
(pokud se podařilo zjistit a odehráli alespoň 3 role)
  
 
 Poř.  číslo  
jméno
dospělí
děti
komp. poř.
celkem
1.
Jiří Šimek             
44
0
17
61
2.
Bohuslav Bartoš
31
1
10
42
3.
Pavel Řezník
30
0
5
35
  4.
Marta Řezníková
30
0
2
32
5.
Ladislav Budín                        
28
0
3
31
6.
Eva Mocková
20
3
6
29
7.
Jiřina Fridrichová              
21
0
5
26
8.
Miloš Pacholík                  
22
0
3
25
9.
Marie Živnůstková                  
19
0
5
24
10.
Josef Bárta                            
21
0
2
23
11.
Pavel Kohout                    
17
0
6
23
12. -
Zdena Kohoutová                        
14
0
3
17
- 13.
Josef Váňa                        
17
0
0
17
14. -
Anděla Bartošová                        
16
0
0
16
 
Marie Ječmenová                       
14
0
2
16
 
Alena Machová                           
13
0
3
16
- 17.
Dáša Beránková
13
0
3
16
18. -
Josef Ther
15
0
0
15
- 19.
Iva Kreisingerová            
13
0
2
15
20. -
Eduard Kohout
8
2
4
14
- 21.
Jana Matýšková                       
14
0
0
14
22.
Antonín Zelený                         
10
0
2
12
23. -
Anna Pacholíková                    
10
0
0
10
 
Adolf Němec
10
0
0
10
 
Miroslav Slavík                        
6
1
3
10
- 26.
Petr Kohout                        
10
0
0
10
27.
Vladimír Jirásek ml.          
5
0
4
9
28. -
Anna Borůvková                
5
2
1
8
 
Jaroslav Burian
8
0
0
8
 
Václav Brynych
8
0
0
8
-31.
Michaela Fridrichová         
8
0
0
8
32. -
Šárka Kohoutová               
6
0
1
7
 
Ivan Vaško
7
0
0
7
- 34.
Stanislav Vorlíček
7
0
0
7
35.
Ota Lebeda                          
6
0
0
6
36. -
Milada Lundáková
2
0
3
5
 
Vladimíra Sůvová
4
0
1
5
 
Ján Poništ
5
0
0
5
 
Vladimír Kocourek
5
0
0
5
- 40.
Jana Benešová
5
0
0
5
41. -
David Beneš                           
4
0
0
4
 
Jaroslav Matýšek
4
0
0
4
 
František Srb
3
1
0
4
 
Jan Sekula
4
0
0
4
 
František Holub st.
4
0
0
4
- 46.
Karel Kreisinger                  
2
2
0
4
47.-
Karel Pacholík                      
3
0
0
3
 
Marta Kovářová - Pecharová
3
0
0
3
 
Jiří Kohout              
3
0
0
3
 
Jiří Marek
3
0
0
3
 
Ivana Urbanová                
3
0
0
3
 
Jan Mana
3
0
0
3
 - 53.
Petr Neumann                   
3
0
0
3