Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o. s. vznikl 25. června 1923 jako divadelní odbor Národní jednoty severočeské v Zákupech. Byl prvním českým ochotnickým souborem na Českolipsku. Po sedmiletém válečném odmlčení v létech 1938 - 45 obnovil svou činnost a v roce 1947 přijal jméno "Havlíček". Pracoval při místní osvětové besedě, později při městském kulturním středisku. Odmlčel se rovněž na téměř 10 let v létech 1971 - 1980. Od 25. února 1996 je samostatným občanským sdružením. Zákupští ochotníci se pravidelně účastní oblastních přehlídek a dvakrát hráli na národní přehlídce v Vysokém nad Jizerou. Jejich okruh působnosti je široký a kromě inscenací pro dospělé i pro děti organizují živé betlémy, historické obrazy při různých příležitostech, kabaretní vystoupení apod. Sponzorem DS Havlíček Zákupy, o. s. je město Zákupy.

    V roce 1983 se poprvé domluvili zákupští divadelní ochotníci, že by měli důstojně vzpomenout kulatého výročí vzniku českého ochotnického souboru v Zákupech. Zcela jistě je k tomu inspirovalo slavné sté výročí otevření Národního divadla i to, že v k tomuto výročí byl vyhlášen Rok českého divadla. Pro Zákupy to bylo výročí šedesáté a zákupští divadelníci ho oslavili velkým srazem všech dostupných bývalých i současných členů souboru a vydáním pamětního tisku. Za deset let se sešli znovu při výročí sedmdesátém a vydali další pamětní tisk.  V roce 1998 na tyto předchozí oslavy navázali do třetice u příležitosti tří čtvrtin století - tedy 75 let existence českého ochotnického divadla v Zákupech stejným způsobem a k 80. výročí v roce 2003 byl uspořádán už počtvrté všeobecný sraz a vydán čtvrtý pamětní tisk.

    U mnohých jmen v historickém seznamu všech členů souboru přibývají křížky. Objevují  se však i jména nová jako doklad toho, že lidé kolem divadla jsou smrtelní, ale divadlo žije dál a ti, co odešli, žijí ve vzpomínkách těch, kteří  zůstávají. Tu věčnost divadelního života snad pomůže zachovat i obsáhlá kronika spolku.

    Také na svých webových stránkách uvádíme stručně historii našeho spolku. Tyto historické přehledy si nečiní nárok na bezchybnost a absolutní přesnost. Zvláště z dob meziválečných a z prvního desetiletí období poválečného byly údaje získávány jen ze zbytků písemností a na základě vzpomínek pamětníků. Od roku 1957 pak jsou již záznamy přesné a vyčerpávající.

    Naše webové stránky ovšem nejsou jen historií, ale i živým obrazem dneška. Dozvíte se z nich, co a jak děláme, co i vám můžeme nabídnout. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na fotogalerii, zachycující alespoň střípky z naší činnosti minulé i současné.

    Budeme rádi, když nám sdělíte své dojmy. Napište nám.