HISTORIE ČESKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH

V roce 1923 poprvé zazněla čeština z jeviště v Zákupech. Čeští ochotníci
tehdy hráli v malém sálku a na malém jevišti  v budově předzámčí zákupského
zámku. Byla tu umístěna i česká menšinová škola, kterou vedl pan řídící učitel
Bohumil Pytlík, jeden ze sloupů českého divadelního kroužku při Národní jednotě
severočeské v Zákupech ve 20. létech 20. století. V této budově zkoušel
DS Havlíček také v šedesátých létech po sloučení se souborem státního statku,

který vznikl v 50. létech.  

 

 

Přehled historie zákupského ochotnického divadla

 

Úspěchy souboru a jeho členů

 

Jmenný seznam členů od založení