AKTUALITY

SVÉ NÁZORY A PŘIPOMÍNKY PIŠTE NA ADRESU: dshz@centrum.cz

Zkoušíme v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin a hledáme nové talenty, především mladé herce a herečky,
ale také muzikanty, výtvarníky a techniky
. Ohlaste se u kteréhokoliv člena DS „Havlíček“ nebo na adrese:
dshz@centrum.cz


90 let Divadelního spolku HAVLÍČEK Zákupy

                                                       (1923 - 2013)


V letošním roce oslaví DS Havlíček Zákupy, o. s. 90. výročí českého ochotnického divadla v Zákupech.
Divadelní spolek Havlíček Zákupy je nejstarším českým ochotnickým sdružením na Českolipsku a druhým
nejpočetnějším v oblasti SČDO České středohoří. Jeho jubileum připomenou i letošní XVII. Zákupské slavnosti.

PROGRAM OSLAV 90. VÝROČÍ


ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH

13. - 15. září 2013

 Pátek 13. září

19:00 hod.    – koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána 

Sobota 14. září 

   9:00 hod.   – výstava historických plakátů a fotografií na radnici

12:00 hod.    – divadelní průvod zachycující historii DS Havlíček:         
                        od kulturního domu ulicí Nádražní, Borskou, Gagarinovou a Nábřežní na koupaliště

12:30 hod.    – krátké  uvítání  a  představení  DS  Havlíček  Zákupy  na koupališti

13:00 hod.    – přijetí na radnici, setkání s hosty, prohlídka výstavy divadelních fotografií a plakátů, videoprojekce
                        starších inscenací DS Havlíček

16:00 hod.    – vystoupení členů DS Havlíček v rámci programu Zákupských slavností na koupališti

16:30 hod.    – předání prestižní ceny města Zákup Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy

Pro zájemce z řad hostů na požádání prohlídka divadelního prostoru DS Havlíček v kulturním domě.
Následuje setkávání přátel a volná zábava v rámci Zákupských slavností.

21:00 hod.    – velký ohňostroj na koupališti

Neděle 15. září 

10:00 hod. – pohádka pro děti J. M. Šimka: Jak Dobrák se stal králem a Vykuk do pekla přišel

15:00 hod. – komedie P. Němce: Doba kamenná

Obě představení v zámeckém parku nebo dle počasí v kulturním domě.

 

Přátelé divadelníci, bývalí i současní, z blízka i z dáli,
všichni, kdo jste byť jen zavadili o zákupské ochotnické divadlo,
 

  rádi vás všechny uvítáme na oslavách našich 90. narozenin.
Potěšíte nás, když se spolu s námi zúčastníte i našeho divadelního průvodu. Kostýmů máme dost.
Museli byste ale dorazit s dostatečným časovým předstihem, tzn. v sobotu 14. září nejdéle do 11. hodiny.

(Pokud byste měli zájem o ubytování, přihlaste se co nejdříve, pokusíme se ho zajistit.)

Aby všechno klaplo, prosíme o vyplnění následující přihlášky:

Zúčastním se oslav 90. výročí DS Havlíček Zákupy

Jméno: ………………………….……………………………………………………………….
Nějaké spojení (tel., e-mail, příp. adresa): …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
 

Zúčastním se průvodu, připravte kostým: ano – ne (lze se účastnit i v civilu, protože i takové hry jsme hráli)  

                                                           ………………………………………………

                                                                                  podpis

 Těšíme se na vás.
Členové DS Havlíček Zákupy, o. s.

Zašlete na adresu: Jiří M. Šimek, Školní 340, Zákupy 471 23, nebo – e-mail: dshz@centrum.cz

 

UVIDÍTE NÁS:

Rok 2013:
Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET
:
 8. 2. Mimoň, 16. 2. Noviny pod Ralskem, 6. 4. DD Nové Zákupy

P. Němec: Doba kamenná:
1. 5. Zákupy, 8. 5. DD Nové Zákupy, 11. 5. Josefův Důl, 8. 6. Třebívlice, 31. 8. Česká Lípa, 15. 9. Zákupy

Shakespeare – Šimek: Sen čarovné noci
 15. 6. Kam. Šenov, 16. 6. Zákupy

J. Šimek: Jak se Dobrák stal králem a Vykuk do pekla přišel:
6. 9. K. Šenov, 15. 9. Zákupy

I. Urbanová: Strašidla na hradě Lipý
 1. 6., 24. 8.

 

 VIDĚLI JSTE NÁS:

V roce 2009 jsme odehráli 23 představení celkem 5 titulů.

V roce 2010 jsme odehráli 11 představení celkem 3 titulů.

V roce 2011 jsme odehráli 13 představení celkem 3 titulů.

V roce 2012 jsme odehráli 11 představení celkem 3 titulů a provedli 6 Živých betlémů.

  

Autoří DS Havlíček: 

Jiří M. Šimek: 

JAK SE DOBRÁK STAL KRÁLEM A VYKUK DO PEKLA PŘIŠEL

6 mužů + 6 žen (možnost variabilně měnit)


BABIČČINY POHÁDKY

3 muži (z toho 1  chlapec), 6 žen (z toho 1 děvče)

JAK ULOVIT KNÍŽETE (podle Dostojevský: Strýčkův sen)

4 muži, 7 žen

JSEM TU NOVÁ

2 muži, 2 ženy, 4 chlapci, 10 dívek

KLEC PRO KANÁRA

2 muži, 2 ženy

KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ

7 mužů, 7 žen

O SNĚHURCE

5 mužů, 4 ženy

SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY

8 mužů, 4 ženy

TO BYL HOCKEWANZEL

11 mužů, 8 žen, některé role možno zdvojit

VRAŽEDNÁ VÁŠEŇ

4—5 mužů, 2—3 ženy

 

Všechny uvedené hry jsou k dispozici v elektronické podobě na portálu Dilia.cz, která autora zastupuje a
v psané i elektronické podobě v knihovně DS Havlíček Zákupy.

 MALÝ PRINC (podle A. de Saint-Exupéryho)

5 mužů, 3 ženy

SEN ČAROVNÉ NOCI (podle W. Shakespeara: Sen noci svatojanské)

10—11 mužů, 8—9 žen, libovolné množství elfů

Hry jsou k dispozici v psané i elektronické podobě v knihovně DS Havlíček Zákupy

 Bohuslav Bartoš: 

KUBOVY TRAMPOTY ANEB ZKROCENÁ KRÁVA

7 mužů, 3 ženy

Ivana Urbanová: 

O POPLETENÉ VÍLE

6 mužů, 2 ženy, malý kompars

 Uvedené hry jsou k dispozici v psané podobě v knihovně DS Havlíček Zákupy

 

Program výroční valné hromady DS Havlíček Zákupy, o. s. 4. ledna 2013

 

1.              Zahájení a přivítání přítomných                                                                                        - principál (Bartoš)

2.              Zdravice předsednictva Oblasti SČDO České středohoří                                             - místopř. obl. (Šimek)

3.              Schválení programu a diskuse ke každému bodu zvlášť                                              - principál

4.              Výroční zpráva                                                                                                                      - jednatel (Šimek)

5.              Zpráva o hospodaření                                                                                                         - ekonomka (Mocková)

6.              Revizní zpráva, vyhodnocení plnění plánu práce a usnesení výroční valné hromady -předseda RK

                                                                                                                                                             (Fridrichová)

7.              Návrh plánu práce na rok 2013                                                                                        - jednatel

8.              Návrhy na změnu výboru – potvrzení výboru ve starém složení                                 - principál

9.              Udělení ceny Ladislava Budína za rok 2012                                                                   - principál

10.           Usnesení, schválení zpráv a plánu na rok 2012                                                            - jednatel

11.             Diskuse všeobecná a případné doplnění usnesení                                                        - principál

12.             Závěr oficiálního programu VVH                                                                                       - principál

13.             Blahopřání jubilantům, zapění spolkové písně                                                              - principál

14.             Rozloučení s rokem 2012, všeobecná novoroční blahopřání a přivítání roku 2013             

 

Výroční zpráva Divadelního spolku Havlíček Zákupy, o. s. za rok 2012

1.       Členská základna:

DSH měl k 31. prosinci 2012 celkem 34 členy řádné, 3 členy čestné, 2 členy externí a 1 člena do 15 let. Kroužek dětí do 15 let byl k 30. červnu zrušen
pro špatnou docházku na zkoušky.
Aktivně působících členů v alespoň jednom vystoupení souboru: 25. Věkové rozlišení: do 20 let 3, do 30 let 4, do 40 let 7, do 50 let 4, do 60 let 4, do 70 let 7, do 80 let 5.

Devět členů spolku je k 31. 12. 2012 držitelem Zlatého odznaku SČDO, 1 Čestného uznání V. K. Klicpery a 1 Zlatého odznaku J. K. Tyla.

Z celkového počtu řádných členů bylo 26 členů SČDO (z toho jeden v rámci DS Havlíček vedený člen SČDO (M. Živnůstková) není již členem spolku).
V roce 2012 se odhlásili ze SČDO Michaela Fridrichová z důvodu osobní nechuti být členem jakékoliv organizace a Petr Kohout z důvodů zdravotních.

2.       Celková zpráva o činnosti:

Rok 2012 jsme započali výroční valnou hromadou v pátek 6. ledna v restauraci v Nových Zákupech. V lednu jsme zkoušeli „Kontrolu v městě Kocourově aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho“ (autor a režie J. M. Šimek). Únor patřil přípravě, organizaci a účasti na masopustním průvodu a taškařicích.

Následovaly zkoušky především na „Kontrolu v městě Kocourově“ a občas i na Němcovu „Dobu kamennou“ v režii B. Bartoše.

Další akcí bylo Setkání ochotníků 4. – 5. února – tentokrát v Bílině. Jelo nás šest: Jana Benešová, Dáša Beránková, Jiřina Fridrichová, Eva Mocková, Petr Suchý a Jirka Šimek. Přes arktické mrazy jely naše dráhy solidně, dojeli jsme včas a včas jsme se i vrátili. Průběh Setkání byl obvyklý, jen účastníků bylo méně (nejen od nás) – 57 a jen dvě vystoupení pro Pohárek monologů a dialogů. Předsedou téměř zbytečné poroty byl Jirka Šimek. Stravování dobré, ubytování drahé a téměř odporné. Jiřina pod přikrývkou našla hrst šroubů a matek a Jana se ocitla ve zříceninách postele, sotva si lehla (podotýkám sama). Ještě statistická poznámka: náš spolek má druhý největší počet členů SČDO (po Čapkovi Děčín) a nejvyšší věkový průměr.     

Kromě zkoušek se další akcí stala tryzna za 60 let principála Boba Bartoše.    

„Kontrolu v městě Kocourově“ jsme hráli v pátek 27. dubna v Kamenickém Šenově, den na to ve Velenicích a už tradičně 1. května v Zákupech. Plný sál během představení nadšeně aplaudoval zhruba desetkrát přímo během hry při otevřené scéně.

Do Josefova Dolu jsme z úsporných důvodů jeli tentokrát vlakem, jen Karel s Bárou, kteří vezli celou scénu, a Pavel s Martou, kteří vezli rekvizity, jeli auty. Za zmínku stojí, že Eva v jídelně důvěrně oslovila nového člena poroty MgA Jana Hlavatého, kterého bez brýlí považovala za Miloše. Pak se na sebe při každém setkání usmívali. Hráli jsme v atraktivním čase – v sobotu 5. května od 19:30 hod. před velmi slušně zaplněným sálem velmi slušné představení, i když horší než v Zákupech či Velenicích. Dlouhý a skandovaný potlesk po závěrečné písni nám byl sladkou odměnou. Tleskalo se ale i v průběhu představení. To vše se odehrávalo před inovovanou porotou, kde vedle oblíbeného režiséra Rudy Felzmanna, jenž porotě velel, zasedali režisér Jaroslav Kodeš a scénograf, již zmíněný MgA. Jan Hlavatý. Ty tři doplňoval nepostradatelný tajemník poroty JUDr. Miroslav Kejzlar. A je třeba říci, že druhý den byla na nás tato porota laskavá, i když samozřejmě něco vytknout musela a my dokonce všechny její připomínky byli ochotni akceptovat.

ČESTNÉ UZNÁNÍ za autorský přínos získal Jiří M. Šimek, ČESTNÉ UZNÁNÍ za herecký výkon získala Dáša Beránková a

CENU za herecký výkon získal Petr Suchý (poštmistr Josef Holub), který se tím zároveň nominoval na naši cenu Ladislava Budína.

13. května jsme se zúčastnili Císařských slavností (10 lidí v historických kostýmech a 3 hlavní postavy). 15. května jsme odehráli Kocourov v Hradčanech, dvě poslední předprázdninová představení „Kocourova“ jsme sehráli v pátek 8. června v parku v  Třebívlicích a v sobotu 9. června v kulturním domě v  Brništi. Po představení v Třebívlicích nám skupina dam oznámila: „Přijely jsme za vámi až od Loun. Nelitujem. Byli jste lepší, než leckteří profesionálové!“ A pan starosta nám dal ohřát každému klobásu.

2. června se někteří naši členové zapojili do pohádkové cesty na Den dětí, na který jsme také zapůjčili kostýmy.

Poněkud ukvapeně jsme přijali nabídku sehrát na vodním hradě Lipý v České Lípě 31. srpna už rok odložený „Sen čarovné noci“. 29. června jsme měli „závěrečnou“ u Kohoutů. Celé prázdniny jsme po částech a po skupinách zkoušeli „Sen …“, který jsme v šeredném počasí velice zdařile na nádvoří hradu Lipý 31. srpna sehráli. O prázdninách jsme také oslavili šedesátiny Ivany Urbanové na jejich zahrádce.

Následovaly dvě zkoušky na „Kocourov“, který jsme reprízovali na závěr Zákupských slavností 9. září od 18 hod.

Pak jsme měli šest zkoušek na pásmo „Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET“ (režie J. M. Šimek). To jsme provedli u příležitosti svatováclavské pouti v naší už tradiční štaci ve Velké Bukovině a 17. listopadu ve školní jídelně v Zákupech, když KD byl mimo provoz. Při tom jsme pokračovali nepravidelně ve zkouškách na Dobu kamennou.

Konec listopadu a prosinec byl věnován živým betlémům.

Seznam členů DS Havlíček Zákupy k 31. prosinci 2012

Platící:
 

1

3.       1967/68 Bartoš Bohuslav, ing.

 

4.       2000 Bartošová Jindra

 

5.       1995 Benešová Jana

 

6.       1960 Beránková Dagmar      

 

7.       2012 Bělohubá Marie

 

8.       2012 Bělohubý Karel

 

9.       1982 Fridrichová Jiřina, ing.       

 

10.    1995 Fridrichová Michaela, Mgr.      

 

11.    2008 Hauer Norbert

 

12.    2012 Izera Miroslav

 

13.    2009 Kohout Daniel

 

14.    1985 Kohout Pavel

 

15.    1995 Kohout Petr

 

16.    1982 Kohoutová Zdena   

 

17.    1999 Kohoutová Šárka    

 

18.    2010 Košťálová Věra

 

19.    1995 Kreisingerová Iva    

1.        

20.    2005 Melichaříková Nikola  

2.        

21.    2009 Minařík Karel, Mgr.

3.        

22.    2009 Minaříková Barbora  

4.        

23.    1970/82 Mocková Eva, ing.          

5.        

24.    1992 Škopková  Jana       

6.        

25.    1993/2008 Neumann Petr

7.        

26.    1970 Pacholík Miloš         

8.        

27.    2009 Pintér Michal

9.        

28.    1980 Řezník Pavel, ing.

10.     

29.    1960 Řezníková Marta      

11.     

30.    2009 Suchý Petr

12.     

31.    1957/58 Šimek Jiří Miloš, Mgr.

13.     

32.    2011 Truhlářová Dana

14.     

33.    2001 Urban Josef st..  

15.     

34.    2001 Urbanová Ivana       

16.     

35.    1982 Váňa Josef

17.     

36.    2006 Váňová Blanka, MUDr.   

      Neplatící:

      Do 15 let:

      Jaroslav Neumann

      Externí členové:

      2011 Suchý Jan, Mgr., Česká Lípa

      2007 Bitala Rudolf, Mgr., Ústí n. L.          

      Čestní členové:

      Velen Oldřich, Brunclíkova 5/1827, Praha 6 – Petřiny – PSČ 162 00     

      Skřivanová Alena, Josefův Důl

      Skřivan Pavel, Josefův Důl             

3. Celkový přehled vystoupení v roce 2012:

Kontrola v městě Kocourově aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho:

27. 4. Kamenický Šenov, 28. 4. Velenice, 1. 5. Zákupy, 5. 5. Josefův Důl, 15. 5. Hradčany, 8. 6., Velenice, 9. 6. Brniště, 9. 9. Zákupy

Sen čarovné noci:

31. 8. v České Lípě, pro nezpůsobilost kulturního domu neodehráno připravené představení 28. 10. v Zákupech

Jak se nám dnes jeví svět, ukáže náš KABARET:

28. 9. Velká Bukovina, 17. 11. Zákupy

Živý betlém:

30. 11. Nový Bor, 1. 12. Chotovice, 2. 12. Kamenický Šenov, 4. 12. Polevsko, 8. 12. Kamenice a 16. 12. Zákupy.

Celkem jsme v roce 2012 sehráli 11 představení (8x Kontrola v městě Kocourově, 1x Sen čarovné noci a 2x Kabaret), provedli 6 betlémů.

Z toho: v Zákupech sehrána 3 představení a betlém + betlém v Kamenici.

4. Technická činnost:

a) vytvořena scéna ke „Kontrole v městě Kocourově“.

b) zahájeny práce na kompletizaci zvukového a světelného parku, dokoupen mixážní pult pro automatické řízení osvětlení, stroboskop a diskokoule.                                                                                                                Zpracoval jednatel Mgr. Jiří  M. Šimek

 

Zpráva revizní komise

A) Vyhodnocení plnění Usnesení výroční valné hromady DS Havlíček Zákupy, o. s., konané 6. ledna 2012

2. Výroční valná hromada ukládá:

      a) principálovi pravidelně kontrolovat plnění plánu činnosti a informovat členy o stavu jednou za čtvrt roku;              S

      b) hospodářce pravidelně jednou za 2 měsíce podat informaci o hospodaření spolku;                           S

      c) režisérům zabezpečit realizaci zkoušených her;                                                                                            S

      d) správkyni kostýmů rozšiřovat fundus a umožňovat půjčování kostýmů;                                                 S

      e) technické skupině ve složení P. Řezník, J. Urban, Pavel Kohout, M. Pacholík zabezpečit scénu a rekvizity pro inscenaci Kontrola v městě Kocourově,
           kabaret a betlémy;                                                                      S             
f) všem členům SČDO získávat další členy spolku pro členství v SČDO;                                                          S

B) Vyhodnocení plnění plánu práce na rok 2012

a) divadelní činnost a další prezentace:

1.     nácvik „Kontroly v městě Kocourově“ do dubna a zahájení nácviku dalšího titulu na podzim 2012;    S

2.     účast na Josefodolském divadelním jaru s „Kontrolou v městě Kocourově“                                                S

3.     alespoň 2 představení v Zákupech a podle možností jedno představení v Domově důchodců a  v Kamenici;

                                                                                                                          Splněna 3 představení v Zákupech

4.     alespoň pět výjezdových představení;                                                                                                                  S

5.     spoluúčast na oslavách masopustu 8. 3. 2013;                                                                                                  S

6.     spoluúčast na pohádkové cestě na Den dětí;                                                                                                      S

7.     mikulášská nadílka podle objednávky;                                                                                Nebyly objednávky

8.     živý betlém v Zákupech a jinde dle objednávky;                                                                                                 S

b) organizační činnost:

1.     inventarizace majetku komisí ve složení: Pavel Kohout, Ivana Urbanová, Eva Mocková, Pavel Řezník, Jiřina Fridrichová a Jiří Šimek; vytvoření Knihy inventáře;                                                                        S částečně

2.     aktualizace členské základny hospodářkou;                                                                                                       S

3.     aktualizace a posílení členské základny SČDO;                                                                                  S částečně

c) materiálně výrobní činnost:                                                                                                                     

1.     další práce na fundusu – výroba kulis a rekvizit;                                                                                                              S

2.     příprava kostýmů;                                                                                                                                                     S

d) další výdělečná činnost:

1.     zapůjčování kostýmů veřejnosti za nákladovou cenu;                                                                                      S

2.     podle možností vystoupení na objednávku při různých příležitostech.                                                         S

e) udělení ceny Ladislava Budína za herecký výkon v uplynulém roce, pokud nevyplyne z divácké ankety, se bude řídit nejvyšším hodnocením člena DSH na přehlídce a provede se slavnostně buď na členské schůzi v červnu, nebo na výroční valné hromadě v lednu následujícího roku.      Bude provedeno dnes        S

C) Revize pokladny byla provedena dne 2. 1. 2013 a nebyly zjištěny žádné závady.

                                                                                                                             Ing. Jiřina Fridrichová, předsedkyně RK

 

Udělení ceny Ladislava Budína za rok 2012

Cena Ladislava Budína je letos udělována po 25. Na základě ocenění poroty na oblastní přehlídce v Josefově Dole je Cena Ladislava Budína za herecký výkon pro rok 2012 udělena za roli poštmistra Holuba v představení „Kontrola v městě Kocourově“ Petru Suchému.

Dosavadní držitelé ceny:

1.       1983: Miloš Pacholík za roli Čecha v  Slovanském nebi

2.       1985: Anna Borůvková za roli Agáty v  Ženitbě

3.       1987: Milada Lundáková za roli Hastrmanky v Pohádce o líných strašidlech (výrok poroty na okresní přehlídce)

                      Marie Živnůstková za roli Osoby v  Malé noční hře (VP OP)

4.       1988: Bohuslav Bartoš za roli Hérostrata v ... zapomeňte na Hérostrata (výrok poroty na krajské přehlídce)

5.       1990: Přemysl Bureš v roli Desátníka ve  Hrách ze smetiště (VP KP)

6.       1991: Jiří Šimek za roli Petrky a Milada Lundáková za roli Mladé ženy v Tzv. sci-fi (VP KP)

7.       1992: Jiří Šimek za roli Petrky a Přemysl Bureš za roli Desátníka (VP KP)

8.       1993: Jiří Šimek za roli řed. Voráčka v Autostopu (divácké hodnocení a výrok poroty na nár. přehlídce ve Vysokém n. Jiz.)

9.       1995: Marie Živnůstková za roli Doni Matyldy  ve hře Jako ta ... myš (VP KP)

10.    1996: Bohuslav Bartoš za roli Ruzzanta v Komedii o lásce (VP KP)

11.    1997: Jiří Šimek za roli Taussiga a M. Fridrichová za roli služky Franci v Dezertéru z Volšan (VP KP)

12.    1998: Michaela Fridrichová za roli Zubaidy a J. Šimek za roli Sinadaba v Královně samandalské (výrok obou porot)

13.    1999: Jiřina Fridrichová - cena za roli Gertrudy v „Haprdánsovi“ (výrok poroty na oblastní přehlídce)

14.    2001: Jana Matýšková za roli Loutny v „Malé noční hře“ (výrok diváků)

15.    2002: Bohuslav Bartoš (Pandolfo), Jiří Šimek (Ubaldo) za role v komedii „Tři v tom“ (výrok poroty na národní přehlídce)

16.    2003: Eva Mocková (Sostraté), Petr Kohout (Kallos) za role ve „Vládě žen“ (výrok  poroty na oblastní přehlídce)

17.    2004: Jiří Šimek (Harpagon), Jaroslav Hofman  (Čipera) v „Lakomci” (výrok  poroty na oblastní přehlídce)

18.    2005: Marta Řezníková (Marja), Jaroslav Hofman (Mozgljakov) v „Jak ulovit knížete” (výrok  poroty na obl. přehlídce)

19.    2006: Marie Živnůstková (Herečka) v komedii „Herečka“ (výrok  poroty na oblastní přehlídce)

20.    2007: Jiřina Fridrichová, Petr Kohout, Jana Matýšková za role ve "Hrách ze smetiště" (výrok  poroty na oblastní přehlídce)

21.    2008: Pavel Kohout (Hanička) a Jiří Šimek (Mlynář) v „Lucerně aneb Zeleném Rudolfovi“ (výrok poroty na oblastní přehlídce),
            
Dáša Beránková (Lilian) v „Nejstarším řemesle“

22.    2009: Jiří Šimek za roli písaře v „To byl Hockewanzel“  (výrok poroty na oblastní přehlídce)

23.    2010:  Jiřina Fridrichová a Miloš Pacholík za role Libuše a Luboše Šimandlových a Pavel Kohout za roli zloděje Česti
 v komedii Antonína Procházky „S tvojí dcerou ne“

                      Bohuslav Bartoš za roli Homelese a Petr Suchý za roli Diváka v černé komedii Pavla Němce „Tak takhle to bylo“
(výroky poroty na oblastní přehlídce)

24.    2011: Iva Kreisingerová za roli Hermie ve „Snu čarovné noci“,

                     Věra Košťálová za roli hostinské a Petr Neumann za roli čerta Tobiáše v „Pohádkách z Krakonošovy zahrádky“.  
(výroky porot na oblastních přehlídkách)

25.    2012: Petr Suchý za roli poštmistra Holuba v „Kontrole v městě Kocourově“ (výrok poroty na oblastní přehlídce).

 

Plán práce DS „Havlíček” Zákupy o. s. na rok 2013

Činnosti:

a) divadelní činnost a další prezentace:

1.     nácvik „Doby kamenné“ do dubna a zahájení nácviku dalšího titulu na podzim 2011;

2.     nabízet a hrát „Sen čarovné noci“, „Kontrolu v městě Kocourově“, Kabaret a betlémy a od dubna také Dobu kamennou;

3.     účast na Josefodolském divadelním jaru s „Dobou kamennou“;

4.     alespoň 3 představení v Zákupech a podle možností jedno vystoupení v Domově důchodců a v Kamenici;

5.     alespoň pět výjezdových představení;

6.     spoluúčast na oslavách masopustu 2013;

7.     spoluúčast na pohádkové cestě na Den dětí;

8.     mikulášská nadílka podle objednávky;

9.     živý betlém v Zákupech, Kamenici a jinde dle objednávky;

10.    různá vystoupení na objednávku;

b) organizační činnost:

1.inventarizace majetku komisí ve složení: Pavel Řezník, Ivana Urbanová, Eva Mocková a Jiří Šimek;

2. aktualizace členské základny DSH hospodářkou;

3.aktualizace a posílení členské základny SČDO;

4.nejdéle do 5. února proběhne jednání skupiny pro zajištění OSLAV 90. VÝROČÍ ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA V ZÁKUPECH 2013, kde bude rozpracován rozpis:

 a) jednotlivých akcí,

 b) osobní odpovědnosti za řízení jednotlivých dílčích úkolů oslav,

 c) termínu dokončení jednotlivých úkolů,

 d) nákupu materiálních potřeb.

Tento rozpis bude schválen na schůzi 5. února                               

c) materiálně výrobní činnost:

1.     další práce na fundusu – výroba kulis a rekvizit pro Dobu kamennou;

2.     další dokompletizace světelného a zvukového parku;

3.     příprava kostýmů;

4.     doplnění souboru líčidel

d) další výdělečná činnost:

1.     zapůjčování kostýmů veřejnosti za nákladovou cenu;

2.     podle možností vystoupení na objednávku při různých příležitostech.

e) udělení ceny Ladislava Budína za herecký výkon v uplynulém roce, pokud nevyplyne z divácké ankety, se bude řídit nejvyšším hodnocením člena DSH na přehlídce a provede se slavnostně na výroční valné hromadě v lednu následujícího roku.

Odpovídá

 

rež. Bartoš

jednatel a režiséři

jednatel a rež. Šimek

výbor

 

výbor

členové

členové

výbor

výbor

Urbanová

 

 

jmenovaní

 

hospodářka

hospodářka, členové

 

 

 

 

 

principál

 

 

 

pracovní skupina

Řezník, Neumann

Urbanová

jednatel

 

Urbanová

výbor

principál

 

 

 

 

Usnesení výroční valné hromady DS Havlíček Zákupy, o. s., konané 4. ledna 2013

 

1. Výroční valná hromada schvaluje:              a) zprávu o činnosti za rok 2012;

                                                                               b) zprávu hospodářky za rok 2012;

                                                                               c) plán činnosti na rok 2013;

                                                                               d) výbor a revizní komisi DSHZ ve složení:


 

principál:                                       ing. B. Bartoš

místopředse   místopředseda, zapisovatel a vedoucí technické skupiny:                                      ing. P. Řezník

hospodářka:                                  ing. E. Mocková

jednatel a kronikář:                     Mgr. J. M. Šimek

správce divadelního prostoru: J. Urban

 

správce kostýmů:                            I. Urbanová

mistr scény:                                      Pavel Kohout

členové výboru:

K.Minařík - spolupráce se Studiem Josefa II. Kunratice,

P. Neumann;

revizní komise: ing. J. Fridrichová, Z. Kohoutová         


 

2. Výroční valná hromada ukládá:  

      a) všem členům DSH plnit úkoly vyplývající z plánu činnosti na rok 2013;

      b) principálovi pravidelně kontrolovat plnění plánu činnosti a informovat členy o stavu jednou za čtvrt roku;

      c) hospodářce pravidelně jednou za dva měsíce podávat informaci o stavu hospodaření spolku;

      d)  režisérům zabezpečit realizaci zkoušených her;                                             

      e) správkyni kostýmů rozšiřovat fundus a umožňovat půjčování kostýmů; 

      f) technické skupině ve složení P. Řezník, J. Urban, Pavel Kohout, M. Pacholík zabezpečit scénu a rekvizity pro inscenaci Doba kamenná;                     

      g) P. Řezníkovi pokračovat v dokompletaci světelného parku a P. Neumannovi a P. Kohoutovi zabezpečit dokompletaci zvukového parku;

      h) všem členům SČDO získávat další členy spolku pro členství v SČDO;

      i) členům: přihlášky na Setkání předat jednateli do 10. ledna 2013.

      j) Principálovi: na březnové schůzi stanovit termín velkého úklidu fundusu.

Usnesení bylo schváleno jednohlasně.        

      k) J. Šimkovi, J. Benešové a J.Fridrichové jednat se zástupci školy a žákovského parlamentu o spolupráci při Zákupských slavnostech a Živém betlému v Zákupech.                                                                                                                Zapsal ing. P. Řezník